ZELENÝ SVET 2018

POZOR PREDĹŽENIE SÚŤAŽE DO 10.4 2018

Téma: Zmena či premena? 

Protokol o vyhodnotení prác a udelení cien - ZELENÝ SVET 2018
Hlavná Cena Autor Názov práce Adresa školy Vek
Romana Hirnerová Premena krajiny na mesto ZUŠ Ferka Špániho, Žilina 9
1. Kategória Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky
1.A)  Autor Názov práce Adresa školy Vek
 do 6 rokov Laura Mia Didyová Život v kvete Materská Škola Hviezdoslavova 12, Nové Mesto nad Váhom 6
 
1.B)  Autor Názov práce Adresa školy Vek
Od 7 - 15 rokov Lára Valovičová "Posledný..." ZákladnéŠ Bartoškova 7, Bratislava 11
 
1.C)   Autor Názov práce Adresa školy Vek
Od 15 - 20 rokov Veronika Saláková Mysli aj na Zem Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica 16
 
1.D)  Autor Názov práce Adresa školy Vek
Špeciálne školy Sabínka Verešová Návrat k našim predkom Ulica Ľudovíta Stárka, Trenčín 16
 
2 Kategória Detský animovaný film
2.A)  Autor Názov práce Adresa školy Vek
Od7 - 15 rokov Tomáš Syrový Obnova prírody ZŠ Kukučínova 7 , Pezinok 10
 
2.B)  Autor Názov práce Adresa školy Vek
od 15-20 rokov Neudelená cena      
 
4. Komiksy
3.A)  Autor Názov práce Adresa školy Vek
 do 7 - 15 rokov Nela Demková Zelený svet Základná škola, ČSA 15, Moldava nad Bodvou  10
 
3.B) Autor Názov práce Adresa školy Vek
od 15 - 20 rokov Veronika Kačmárová Zmena či premena Stredná umelecká škola. Vodárenská 3, Prešov 18
       

 

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO.

Poslanie:

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

KALENDÁR SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok 10. apríl 2018
Zasadnutie poroty apríl 2018
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 30. apríl 2018
Termín trvania výstavy máj 2018