ZELENÝ SVET 2018 v znamení ZMENY a PREMENY nášho spôsobu života podmienenými KLIMATICKÝMI ZMENAMI

 

 

Čisté zurčiace rieky a potoky, zelená tráva, rozkvitnuté kvety a stromy, čistý vzduch, pitná voda, či zdravé a spokojné zvieratá. Takýto svet si vieme predstaviť, ale pohľad na našu planétu nám nedáva veľký dôvod na optimizmus. Čoraz častejšie nás trápia extrémne výkyvy počasia, otepľovanie, povodne, zosuvy pôdy, veterné smršte,  nadmerný hluk, či vysoké množstvo skleníkových plynov. Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa nás snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, je však bezmocná voči našej bezohľadnosti. Dostatočne si totiž stále neuvedomujeme, že čisté životné prostredie je základom pre ľudské zdravie, ale aj našu duševnú pohodu.  Vyhlasovateľ 23. ročníka Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) preto vyzýva mladých umelcov, aby vytvorili výtvarné umelecké diela, v ktorých sa bude odrážať ich pohľad na nutné ZMENY či PREMENY v našom spôsobe života podmienené KLIMATICKÝMI ZMENAMI.

 

Súťažné práce na tému ZMENA či PREMENA? by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode. Každá z výtvarných prác musí byť označená v zmysle propozícií súťaže a musí  spĺňať aj stanovené technické podmienky, ktoré nájdete na  webovej stránke zelenýsvet.sazp.sk. Súťažné práce musia byť zaslané v termíne do 31. marca 2018 na adresu organizátora súťaže - SAŽP. Odborná porota bude následne vyberať víťazov súťaže v troch kategóriách: Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky; Detský animovaný film a Komiks. Ocenia najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách a zároveň udelia hlavnú cenu súťaže. Odovzdávanie cien je naplánované na mesiac máj 2018.

 

Organizátor Zeleného sveta 2018 - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa spolu s envirorezortom snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Aktivitu SAŽP a MŽP SR v tejto oblasti podporuje i Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO, ktoré prevzali na 23. ročníkom súťaže záštitu. Partnermi súťaže sú aj Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenské banské múzeum a Národná zoo Bojnice.