ZELENÝ SVET 2018

Téma: Zmena či premena? 

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO.

Poslanie:

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

KALENDÁR SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok 31. marec 2018
Zasadnutie poroty apríl 2018
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 30. apríl 2018
Termín trvania výstavy máj 2018